UPPHANDLING

Vinnande anbud skapas inte så lätt

Behöver ni professionell hjälp och expertis vid anbudsskrivning och offentlig upphandling? På M-Anbud Konsult AB är vi specialister inom området och har över 30 års erfarenhet av att skapa vinnande anbud vid LOU-upphandlingar och stora ramavtalsavrop. Vi erbjuder våra tjänster till små och medelstora företag inom olika branscher.

Svårigheter med Offentlig upphandling
Att svara på anbudsförfrågningar från offentlig förvaltning kan vara en utmaning för många företag. Det kräver specifik kunskap och förståelse för de krav och processer som finns inom området. Vårt team, bestående av Tina Horndahl och Mats Nordström, är väl förtrogna med de olika aspekterna av anbudsskrivning och har en gedigen kunskap inom området.

Vår erfarenhet och expertis inom anbudsarbete
Mats Nordström, med över 30 års erfarenhet, har lyckats få teckna ramavtal vid samtliga nio stora ramavtalsupphandlingar inom nätverksområdet som genomförts av Kammarkollegiet sedan 1995. Detta inkluderar även flera motsvarande ramavtal inom andra IT-områden. Oavsett vilket område era offentliga upphandlingar sker inom, kan vi hjälpa er att skapa konkurrenskraftiga anbud som följer LOU-lagen.

Vårt mål är att underlätta anbudsskrivningsprocessen för er och se till att ni har större chanser att vinna upphandlingar. Vi kan hjälpa er att ta fram professionella anbud, inklusive fylla i nödvändiga svarsformulär, skapa omfattande bilagor och hantera den elektroniska inlämningen i speciella upphandlingsportaler. Vi har erfarenhet av de vanligast förekommande webbportalerna för anbudsgivning såsom Tendsign, E-avrop och Kommersannons.

Kontakta oss idag för att diskutera era behov.

LOU - Vad du behöver veta
Lagen som styr dessa upphandlingar kallas LOU, Lagen om Offentlig Upphandling. Vår långa erfarenhet gör att vi känner

till en stor del av de olika tolkningar och prejudikat som finns. Alla offentliga upphandlingar måste annonseras enligt EU-direktiv. Vi har bra kontrollverktyg för att dagligen följa dessa och inte missa intressanta upphandlingar för våra kunder.

Adress

M-Anbud Konsult AB
Sjöbacken 25
165 65 Hässelby

Kontakt

tina.horndahl@m-anbud.se
mats.nordstrom@m-anbud.se