ANBUD

Anbudsskrivning - Professionell hjälp i offentlig upphandling


Vinna offentliga upphandlingar - Skapa professionella anbud är avgörande för att lyckas
Att skapa ett professionellt anbud vid offentlig upphandling är en utmanande uppgift där kraven på kompetens är stor om man ska lyckas vinna en upphandling med sitt anbud. Anbuden måste sammanställas på exakt rätt sätt och det finns många olika krav som ska uppfyllas. Missar man en enda, kanske till synes liten detalj, kan hela anbudsarbetet vara förgäves för att man blir diskvalificerad i utvärderingen. Framställande av anbud är dessutom en tidskrävande aktivitet, särskilt om det inte är ens "hemmabana".

Hur hjälper vi er? Kontakta oss så resonerar vi om upplägget 
Vi läser igenom och granskar den aktuella upphandlingen, vi upprättar offerten och vi hjälper er igenom hela anbudsprocessen.
Ni får en offert av oss där allt som vi kommit överens om är reglerat från början.
Vi lämnar fasta priser och inga dolda kostnader utöver priserna i offerten tillkommer.

Anbud ska numer alltid lämnas in i elektronisk form i speciella upphandlingsportaler. Det kan för den oinvigde vara ett närmast oöverstigligt problem att lämna anbud i dessa portaler och osäkerheten om man har lyckats ladda upp sitt anbud på rätt sätt och i rätt tid gör att många företag väljer att leja bort detta anbudsarbete.

Vi på M-Anbud kan hjälpa er med det här. Det finns idag ganska många olika webbportaler för anbudsgivning, men vi har skaffat oss erfarenhet om samtliga som används av offentliga upphandlare idag. De vanligast förekommande är Tendsign, E-avrop och Kommersannons.

Ett anbud kan se ut på många olika sätt. Ofta krävs det att man ska besvara upphandlarens färdiga svarsformulär och det ska beskrivas och besvaras på en stor mängd formalia. Dessutom ska kanske många olika saker förklaras och beskrivas i form av omfattande bilagor som anbudsgivaren ska skapa själv. Utöver dessa bilagor krävs oftast mycket formalia i form av registreringsbevis, ekonomiska rapporter, kompetensbeskrivningar, certifieringsbevis, kvalitets- och miljöprogram och mycket annat.

Kontakta oss för att diskutera ert behov och hur vi kan hjälpa er.

(se under KONTAKT)

Adress

M-Anbud Konsult AB
Sjöbacken 25
165 65 Hässelby

Kontakt

tina.horndahl@m-anbud.se
mats.nordstrom@m-anbud.se