KUNDER


Vi har många kunder som vunnit kontrakt hos kommuner och kommunala bostadsbolag.

Som exempel kan vi omnämna ett antal upphandlingar där vi gjort anbuden åt följande företag som har vunnit och fått teckna fleråriga ramavtal efter
samarbete med oss på M-Anbud .

TH:s Måleri grundades 2008 av Tomas Hedström i Örebro. Tomas startade sin karriär 1987 och har varit verksam i måleribranschen sedan dess.

"Vi har använt oss av M-Anbud vid alla upphandlingar vi svarat på sedan vi fick kontakt 2016".

"Först tänkte vi göra våra anbud till upphandlingar själva men insåg att det är mycket mera jobb än man tror. När vi fick kontakt med M-Anbud var vi bara
7 personer på företaget, idag har vi tack vare alla ramavtal vi vunnit med deras hjälp vuxit till 35 personer. M-Anbud är väldigt proffsiga och trevliga. Vi har låtit Tina och Mats hjälpa oss så nu har vi bland annat vunnit ramavtal med rangordning 1 hos Örebro kommun, Futurum Fastigheter två gånger, ÖrebroBostäder, Örebroporten två avtal två gånger, Länsgården Fastigheter fyra avtal, Region Örebro, Peab, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och IKEA", berättar Tomas Hedström på TH:s Måleri.

"Det är otroligt skönt och tryggt att vinna ramavtal och vi tar alltid hjälp av
M-Anbud vid alla upphandlingar. Vi har hittills vunnit 21 ramavtal tack vare
M-Anbud, varav 16 st. med rangordning 1", avslutar Tomas.

Kontaktperson: Tomas Hedström, e-post: info@thsmaleri.se


Ljus och Kraft i Vallentuna AB är ett privat företag som verkat inom elektrikerbranschen i över 80 år.

”Mats och Tina på M-Anbud är vår bästa partner. De är härligt trevliga människor men samtidigt oerhört professionella i det de gör”, säger Torbjörn Eriksson som är ägare och VD på Ljus & Kraft.

”Deras åtagande att skapa våra anbud har resulterat i nya 4-åriga ramavtal med Storstockholms Brandförsvar 2022 och Vallentuna kommun 2021, samt ett
4-årigt ramavtal med Upplands-Väsby kommun 2020. Tidigare har vi vunnit tre
4-åriga ramavtal hos Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun och Storstockholms Brandförsvar under 2016. Alla ramavtal med rangordning 1".

"De ramavtalen hade vi aldrig fått utan hjälpen från M-Anbud”, påpekar Torbjörn. Under 2016 till 2024 har M-Anbud fått förtroende att skapa alla nya anbud åt Ljus & Kraft.

Kontaktperson: Robert Eriksson, e-post: robban@ljusokraft.se


Järfälla Badrumsrenovering AB är 23 anställda och vann 2013 ett 4-årigt ramavtal för VVS-arbeten hos Järfälla kommun.

Lotta Oddbratt är ägare och VD på JBR. Hon berättar:
"Hade vi inte fått hjälp av M-Anbud hade vi aldrig vunnit kontraktet hos kommunen. M-Anbud är proffsiga och enkla och trevliga att ha att göra med.
De krånglar aldrig till det och de har stor taktisk kunskap om hur man ska skriva vinnande offerter". 

"Vi kommer alltid att anlita M-Anbud vid upphandlingar" säger Lotta. JBR kunde anställa ytterligare två rörmontörer tack vare det nya ramavtalet.

"2018 vann vi ett nytt ramavtal hos Järfälla kommun tack vare M-Anbud" säger Lotta.

"2020 vann vi återigen ramavtalet hos Järfälla kommun tack vare en som vanligt grym insats av M-Anbud. Alla ramavtalen har vi vunnit med rangordning 1" avslutar Lotta.

Kontaktperson: Lotta Oddbratt, e-post: lotta@jbrab.se 


AB Järfälla Låsservice har sex anställda och vann 2014 i hård konkurrens ett
4-årigt ramavtal med rangordning 1 hos Järfälla kommun beträffande låsarbeten och service.

"Mats på M-Anbud har en imponerande kunskap och erfarenhet" säger Anders Överström som är ägare och VD på företaget. "Mats visste exakt vad som var nödvändigt och vad som var onödigt i anbudet. Hans smarta idéer hur vi skulle svara i anbudet hade jag aldrig kommit på själv" avslutar Anders.

"2019 vann vi återigen ramavtalet på Järfälla kommun samt ett avtal med HBV och 2021 vann vi ett ramavtal på Järfällahus, allt med hjälp av M-Anbud" förklarar Anders.

"Nu 2023 vann vi återigen ramavtalet på Järfälla kommun med hjälp av
M-Anbud" avslutar Anders.

Alla vunna ramavtal har varit med rangordning 1.

Kontaktperson: Anders Överström, e-post: info@jarfallalasservice.se

Eldialog Green Electro AB i Karlstad grundades 1994 och de erbjuder tjänster såsom elinstallationer, energimätningar, service & underhåll med mera till både den offentliga och privata sektorn.

Anders Sohlberg som är platschef och projektledare berättar:
"Vi har köpt M-Anbuds tjänster sedan 2020. De har hjälpt oss att vinna tre gånger. Först vann vi ett ramavtal hos Karlstads Bostads AB och strax därefter hos  Hammarö kommun. Båda dessa ramavtal är 4-åriga och vi vann med rangordning 1 på båda".

Anders fortsätter "Efter dessa vunna ramavtal lät vi M-Anbud göra anbudet
när Karlstad Bostads AB handlade upp igen. Det blev samma lyckosamma resultat igen så nu vi har vunnit totalt 8 år hos den kunden".

Anders avslutar: "Det har varit så lättsamt och enkelt att arbeta med Mats på M-Anbud. Han är verkligen en rutinerad och trevlig tillgång för oss".

Kontaktperson: Anders Sohlberg, e-post: anders@eldialog.se


Specialrengöringar (KS Örebro AB) är ett privat företag som startades 2015 och de är verksamma inom klottersanering, fasad- och taktvätt, fågelskydd och ventilationsrengöring.

Peter Jenvén som är företagets ägare och VD säger:"Vi har själva lagt mycket tid på att göra upphandlingar men alltid känt en stor osäkerhet. Vi fick höra av kollegor i branschen att M-Anbud var duktiga och enkla att samarbeta med. Den dagen jag tog kontakt med M-Anbud ångrar jag inte (2023). Vi vann vårt första ramavtal (Futurum Fastigheter, rangordning 1) tack vare dem och fortsättningsvis när det dyker upp nya upphandlingar kommer jag att kontakta Mats och Tina".

Peter avslutar: "Det känns skönt att slippa gissa och göra misstag i en upphandling då mycket står på spel, Mats och Tina har erfarenheten vi behöver".

Kontaktperson: Peter Jenvén, e-post: peter@specialrengoringar.se


H-Construction AB är ett byggföretag i Örebro som utför renoveringsarbeten
och nyproduktion åt både offentliga och privata fastighetsägare, bygg- och industriföretag, bostadsrättsföreningar, kulturmärkta byggnader och åt privatpersoner. 

Jonas Hansson Levin som är VD och ägare av företaget berättar: 
"Jag fick kontakt med Mats och Tina på M-Anbud 2022 och kände direkt förtroende för dem. De har fått ansvar att skapa alla våra olika anbud i offentliga upphandlingar sedan dess".

Jonas berättar: "Med hjälp av M-Anbud har vi lyckats vinna 7 olika ramavtal med rangordning 1. De består av fem ramavtal på olika områden hos Länsgården Fastigheter, ett hos Örebroporten Fastigheter och slutligen ett ramavtal hos Ekobrottsmyndigheten".

Jonas avslutar: "Vi har även anlitat M-Anbud vid överprövningar till domstol. Mats arbetar sedan många år med en advokat som har offentlig upphandling som specialitet".

 Kontaktperson: Jonas Hansson Levin, e-post: jonas@h-construction.se 


Bäckaskogs Plåt AB utför alla slags uppdrag inom tak och byggnadsplåt. Det kan vara nybyggen, reparationer och underhåll med takmålnng, taksmide, fasadplåt, papp och duk samt snöskottning. De erbjuder sina tjänster till såväl offentlig som privat sektor.

Jonas Hansson Levin som är företagets ägare och VD förklarar:
"Vi har låtit M-Anbud göra våra anbud i offentliga upphandlingar i några år nu. Det har resulterat i att vi har fina ramavtal med Region Örebro och med Örebroporten Fastigheter, båda med rangordning 1". 
Jonas avslutar: "Jag har fått en kontakt med Mats som jag uppskattar mycket. Jag kan alltid ringa till honom när jag behöver hjälp eller tips och råd".

Kontaktperson: Jonas Hansson Levin, e-post: info@bspab.se

Trädgårds- och Idrottsanläggningsservice i Vaxholm AB arbetar med anläggningsarbeten, trädgårdsanläggning och entreprenadmaskinsarbeten. Kunderna kommer från såväl privat som offentlig sektor. 

Ägaren Olle Eriksson letade upp M-Anbud och frågade om vi ville hjälpa dem att svara på ett stort anbudsarbete. Det gällde en upphandling hos Vaxholms stad avseende entreprenadarbeten för skötsel och nyanläggning av idrottsanläggningar. Resultatet av samarbetet blev att Olles företag vann ett
6-årigt ramavtal med rangordning 1.

Olle Eriksson berättar. "Vi stötte på flera problem under upphandlingen, men Mats på M-Anbud var både kreativ och fast besluten att lösa alla saker med hjälp av sin stora erfarenhet och kreativitet. Utan M-Anbud hade vi inte ens klarat av att kunna lämna in ett anbud, men nu vann vi istället ett mycket stort avtal".

Kontaktperson: Olle Ericsson, e-post: tiavaxholm@outlook.com


Tuna Golv AB arbetar med golventreprenader och underhållsarbeten mot fastighetsägare inom offentlig och privat sektor, byggbranschen samt mot privata kunder. Företagets ägare och VD Stefan Packalén har givit M-Anbud förtroendet att få skapa företagets anbud i två offentliga upphandlingar åren 2018 och 2023.

Stefan förklarar: "M-Anbud mailade ut en annons om en aktuell golvupphandling i vår region. Det var Eskilstuna kommunfastigheter som handlade upp och vi bestämde oss för att nappa på erbjudandet. Det visade sig vara ett vinnande beslut eftersom vi då vann ett ramavtal med rangordning 1. Så när det under 2023 handlades upp på nytt var det ett lätt beslut för oss att anlita M-Anbud igen. Även denna gång med lyckat resultat och vi gick vinnande ur striden med ett nyttt 4-årigt ramavtal med rangordning 1".

Kontaktperson: Stefan Packalén, e-post: stefan@tunagolv.se


Åtvidabergs Sotning & Ventilationsservice AB är verksamma inom sotning, brandskydd- och täthetsprovning av hus samt inom OVK och ventilationssystem sedan år 2008.

2020 fick M-Anbud i uppdrag av företagets VD och ägare Simon Samuelsson att ansvara för att skapa deras anbud till Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) för att försöka vinna ramavtal gällande rengöring och brandskyddskontroll i tre olika städer, nämligen kommunerna i Linköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg.

Simon berättar. "Det var fantastiskt att Mats på M-Anbud hjälpte oss att vinna tre stora ramavtal, samtliga med rangordning 1. Avtalen gäller i 7 år".

Kontaktperson: Simon Samuelsson, e-post: simon@fejarna.se

Adress

M-Anbud Konsult AB
Sjöbacken 25
165 65 Hässelby

Kontakt

tina.horndahl@m-anbud.se
mats.nordstrom@m-anbud.se