Välkommen till M-Anbud Konsult AB - Expertis inom offentlig upphandling

Behöver ni hjälp med att skapa vinnande anbud vid offentlig upphandling? 
M-Anbud Konsult AB erbjuder expertis för små och medelstora företag.

Vi på M-Anbud heter Tina Horndahl och Mats Nordström.
Vi erbjuder små och medelstora företag hjälp att skapa anbud
vid upphandlingar av tjänster hos bland annat kommuner och kommunala bostadsbolag.

Vi har mer än 30 års erfarenhet av anbudsarbete vid LOU-upphandlingar och vid stora och komplexa ramavtalsavrop.

Vi kan hjälpa er med att ta fram konkurrenskraftiga anbud
och vi kan även hjälpa er om ni exempelvis vill överpröva ett tilldelningsbeslut. Kontakta oss idag.


Med vänlig hälsning
Tina Horndahl
VD

Adress

M-Anbud Konsult AB
Sjöbacken 25
165 65 Hässelby

Kontakt

tina.horndahl@m-anbud.se
mats.nordstrom@m-anbud.se