ANBUD


Skriva anbud kan vara lätt - eller oerhört svårt


Att skapa professionella anbud vid offentliga upphandlingar är en krävande uppgift där kraven på kompetens är stor om man ska lyckas vinna. Anbuden måste sammanställas på exakt rätt sätt och det finns många olika krav som ska uppfyllas. Missar man en enda, kanske till synes liten detalj, kan hela anbudsarbetet vara förgäves för att man blir diskvalificerad i utvärderingen. Framställande av anbud är dessutom en tidskrävande aktivitet, särskilt om det inte är ens "hemmabana".

Kontakta oss så resonerar vi om upplägget och hur vi kan hjälpa er.

Vi läser igenom den aktuella upphandlingen och Ni får en offert av oss där allt som vi kommit överens om är reglerat från början.
Vi lämnar fasta priser och i
nga kostnader utöver de fasta priserna i offerten tillkommer.

Anbud ska numer alltid lämnas in i elektronisk form i speciella upphandlingsportaler. Det kan för den oinvigde vara ett närmast oöverstigligt problem att lämna anbud i dessa portaler och osäkerheten om man har lyckats ladda upp sitt anbud på rätt sätt och i rätt tid gör att många företag väljer att leja bort detta anbudsarbete.

Vi på M-Anbud kan hjälpa er med det här. Det finns idag ganska många olika webbportaler för anbudsgivning, men vi har skaffat oss erfarenhet om samtliga som används av offentliga upphandlare idag. Några av de vanligast förekommande är Tendsign, E-avrop och Kommersannons.

Ett anbud kan se ut på många olika sätt. Det kan skapas enligt egen modell, men oftast så finns färdiga svarsformulär som upphandlaren kräver att anbudsgivaren ska fylla i. Dessutom ska kanske många olika saker förklaras och beskrivas i form av omfattande bilagor som anbudsgivaren ska skapa själv. Utöver dessa bilagor krävs oftast mycket formalia i form av registreringsbevis, ekonomiska rapporter, kompetensbeskrivningar, certifieringsbevis, kvalitets- och miljöprogram och mycket annat.